{# Override this in templates to add extra stylesheets #}
Oppstart / Engleinvestor
Alle gründere vet at det er ganske utfordrende og dyrt å starte egen bedrift. I tillegg til alle forretningsområdene du må håndtere, må du også ha en strategi for teknologien. I dag er teknologi en nøkkelfaktor for mange suksessfulle virksomheter, og er ekstremt kritisk for oppstartsselskaper. Ikke bare tilbyr vi en fordelaktig løsning for oppstartsselskaper, vi reduserer også byrden ved å kan gå inn som en engleinvestor.

Oppstart: Se for deg et team av norske og utenlandske ressurser som skal hjelpe oppstartsbedrifter med teknologiutvikling til lave utgifter. Glace gir høy kompetanse til lave kostnader, noe som gjør at oppstarten kan gjennomføre rask utvikling uten å tappe for mye på begrensede ressurser.


Engleinvestor: Glace kan også delta som engelinvestor. I stedet for å skaffe alle pengene for å betale for våre tjenester, er vi alltids interessert i å konvertere noe av utgiftene til aksjer i virksomheten din. Hvis du vil, kan vi ikke bare levere teknologitjenester, vi kan også være en konstruktiv partner i utvikling av dine løsninger og virksomheten i seg selv.